Laatste update: 01-07-2018
  Sponsors
 Navigatie
  Clubnieuws
  Nieuwste verslagen
  Fotogalerij Seja
  Fotogalerij Voetbal1.be
  Wegbeschrijving
  Bestuur
  Sportongeval
  Reglement inwendige orde
  Ethisch Charter KVV
  Panathlonverklaring
  Contact

  Weekbrief Jeugd
  Weekbrief Seniors
 Sponsor een matchbal
Matchbal jeugd : 45€
Matchbal seniors : 60€
Voor meer info kan je terecht bij het bestuur of bij sponsoring@seja.be

Volgende personen sponsorden
dit seizoen 2017-2018:

Familie Ilak (3 x 2e ploeg)

Carnival Cruise Line (Miniminiemen A)

www.sopraanmanuela.be = muziek met stijl voor elke gelegenheid (1 x scholieren, 1 x cadetten, 1 x miniemen, 1 x miniminiemen B en 1 x pupillen A)

DVL Customs (Veteranen)

Fox & Jane haarkapper (Veteranen)

Akotee (Veteranen)

Petra Rollier (mama Casper Wuyts) (Cadetten)

Eddy Luyten (1e ploeg)

Familie Delva-Broothaers (4 ballen)

Bistro "Olives" (miniemen)

't Wiegske (schooluniformen - nachtkledij - ondergoed) (miniemen)


 

  Sportongeval
Jammer genoeg kan je niet sporten zonder dat er af en toe een kwetsuur de kop opsteekt. Daarom vind je hieronder de procedure wat je juist moet doen om administratief in orde te zijn en je dus zo snel mogelijk uw centjes van de verzekering kan ontvangen:

Bij een sportongeval moet er zo vlug mogelijk een aangifte van sportongeval ingediend worden. Bij een ernstig ongeval open je naast een dossier bij Arena, best ook een dossier via je eigen hospitalisatieverzekering. Vaak werken beide polissen aanvullend.
Aangeven van een sportongeval kan aan de hand van het daartoe voorziene formulier dat je kan bekomen op de club of kan downloaden van de website www.kvv.be. Vul op het formulier alle velden in die je kan invullen. Vergeet zeker ook niet om het geneeskundig attest door de behandelende arts te laten invullen. Neem een kopie van het volledig formulier vooraleer je het aan KVV bezorgt.
Na indiening van het aangifteformulier en behandeling door KVV ontvang je van Arena enkele weken na het sportongeval een schrijven. Hierin wordt het dossiernummer meegedeeld en het verdere verloop van de procedure toegelicht. Er zit ook een geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting bij dat je moet indienen van zodra de dokter je groen licht heeft gegeven om opnieuw te sporten. Alle bewijsstukken van de mutualiteit en van eventuele ziekenhuiskosten moeten bijgehouden worden tot je van Arena dit bericht krijgt met vermelding van het dossiernummer. Vermeld vanaf dan ook steeds het dossiernummer in alle communicaties die je verstuurt naar Arena.
Het belang van het geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting is essentieel. Vanaf de datum die de dokter vermeld heeft op het formulier, ben je terug verzekerd om te sporten.

Opgelet :als er bijvoorbeeld nog kiné-behandelingen gepland zijn na de datum dat de dokter groen licht heeft gegeven om terug te sporten, dan worden deze niet meer terugbetaald, omdat een getuigschrift van herstel en werkhervatting net impliceert dat op die datum het dossier mag afgesloten worden.

Nuttige adressen :
-Verzekeringsmaatschappij Arena - Tweekerkenstraat 14 - 1000 Brussel - tel. 02/512.03.04
-Contactpersoon verzekeringsdossiers binnen Seja : Sylvie Neefs - 0477/73.55.35 - sylvie.neefs@sokrema.be - SOKREMA Verzekeringen bvba, Rechtestraat 34, 2500 Lier  

 Volgende wedstrijd

-

zondag om 14u30
 Uitslagen 4 en 5 augustus 2018
  Seja zoekt scheidsrechters
   Kvv organiseert op geregelde tijdstippen een scheidsrechterscursus. Wie zich geroepen voelt om zich deze belangrijke taak in het voetbal meester te maken, kan hier alle info vinden. Geďnteresseerden kunnen contact opnemen met Dirk Delva (dirk.delva@skynet.be)