SEJA CLUB API:


Club API oftewel Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) van FC Seja: Petra Rollier.

Als speler, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze voetbalclub kan je bij de Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, …? Merk je tijdens je voetbalactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
Je kan steeds een mailtje sturen naar petra.rolliertje@gmail.com of bellen op +32468/18.03.83.

Op woensdagavond, vrijdagavond en zaterdag (voor- of namiddag) is zij aanwezig op de club en kan je haar persoonlijk aanspreken.
Als Club-API luistert ze naar je vraag of verhaal, behandelt ze jouw melding in alle discretie en verleent ze advies bij de vervolgstappen of doorverwijzing.


Haar voorstelling kan je hier terug vinden.


PREVENTIEF SPORTMEDISCH ONDERZOEK:

 

Wie gezond wil sporten, kan bij een sportarts of sportmedisch onderzoekscentrum laten onderzoeken of hij lichamelijk geschikt is om zijn sport veilig en met een minimaal risico op sportletsels te beoefenen. In een sportmedisch adviescentrum vind je verschillende specialismen en deskundigheid op het vlak van sportmedisch onderzoek en begeleiding onder één dak.

Wil je na een lange inactiviteit opnieuw beginnen te sporten? Heb je besloten dat het stilaan tijd is om die marathon van je bucket list te halen? Droom je er al langer van om de mythische Mont Ventoux te bedwingen? Dan doe je er wellicht goed aan om je te laten onderzoeken door een sportarts.

Bijkomende informatie is te vinden op:ETHISCHE COMMISSIE SEJA:

 

Het volgende lid zit de ethische commissie van Seja voor:


 • Petra Rollier


LEEFTIJDSDISPENSATIE:

 

Naast de medische afwijking past Voetbal Vlaanderen sinds januari 2017 aanvullend nog een andere afwijking toe, met name de leeftijdsdispensatie om specifieke, andere dan medische redenen (bijv. onvoldoende vaardig) en dit enkel binnen het gewestelijk jeugdvoetbal.


Aanragen met betrekking tot leeftijdsdispensatie kunnen ingediend worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en / of de 2de ronde van de jeugdcompetitie.

Nieuw aangesloten spelers kunnen hun aanvraag indienen in de loop van dezelfde competitieperiode.

Hierdoor kunnen de betrokken spelers / speelsters één jaar lager dan de reglementaire leeftijd meespelen.

Deze afwijking is een toepassing van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport (24/09/2004). Het betreft het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist.

“Laatbloeiers, minder valide en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.”


Een aanvraag indienen kan enkel per email aan administratie@voetbalvlaanderen.be


Het document "Aanvraagformulier Leeftijdsdispensatie gewestelijk jeugdvoetbal" dient volledig en correct ingevuld te worden door de GC (François De Leeuw) van de club en ondertekend te worden door de GC van de club en de wettelijke vertegenwoordiger van de speler of speelster.


Benodigde documenten:


Alle aanvragen dienen te gebeuren met het document voor de heenronde seizoen 2022 - 2023.
De aanvraagperiode start vanaf 15 juni en loopt tot uiterlijk 15 oktober (ronde 1) en vanaf 15 december tot 31 januari (ronde 2).


Enkele opmerkingen:


 • De GC van de club dient de reden van de dispensatie te vermelden op het aanvraagformulier.
 • De GC én de wettelijke vertegenwoordiger dienen het document te ondertekenen. Dit wil zeggen dat de wettelijke vertegenwoordiger akkoord moet zijn met de aanvraag. 
 • Indien een speler in het rood verschijnt op het wedstrijdblad, heeft hij geen geldig attest.
 • Indien het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen de aanvraag goedkeurt, dan wordt er automatisch een attest verstuurd naar de GC van de club via E-Kick Off.
 • Op het attest zal de begindatum en einddatum van geldigheid van attest vermeld staan. De attesten zijn maximum één seizoenshelft geldig.
 • Indien het sporttechnisch departement beperkingen oplegt, zullen deze ook op het attest vermeld staan.
 • De attesten moeten steeds voorhanden zijn bij de wedstrijden en getoond worden aan scheidsrechter en/of tegenpartij.
 • De goedkeuring komt niet te vervallen indien de speler één (of meerdere) wedstrijd(en) deelneemt bij een team van dezelfde leeftijd of oudere leeftijd.
  Indien een U8 speler bijvoorbeeld een attest heeft om bij de U7 aan wedstrijden deel te nemen, dan komt deze goedkeuring niet te vervallen indien hij/zij aan wedstrijden deelneemt bij U8 of bij U9.
 • De officiële jeugdcategorie dient niet opgegeven te worden. Op basis van het lidnummer en de geboortedatum wordt dit automatisch berekend. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. De speler zal bij goedkeuring dan ook één jaar lager dan de reglementaire leeftijd kunnen meespelen.
 • Let wel, het geeft geen goedkeuring om in een lagere categorie te spelen. Daarom volgend voorbeeld om dit te verduidelijken:
 • Een speler heeft de leeftijd van een tweedejaars U17. Een goedgekeurde leeftijdsdispensatie geeft de mogelijkheid om 1 jaar lager mee te spelen, namelijk U16. De speler krijgt dus geen goedkeuring om bij de U15 categorie mee te spelen. 
  Indien de speler de leeftijd heeft van een eerstejaars U17 (=U16), dan kan hij / zij goedkeuring krijgen om bij een U15 categorie mee te spelen.
 • Indien het om een vrouw (meisje) gaat, dient er ook aangegeven te worden of zij in een vrouwencompetitie of een gemengde competitie aantreedt. De reglementering hierover is immers verschillend. We verwijzen graag naar Artikel B1009 21 en 22, maar kunnen samenvattend meegeven:


 1. Vrouwen (meisjes) die door deze reglementering in het gemengd voetbal, automatisch één jaar, in sommige categorieën twee jaar lager dan de reglementaire leeftijd mogen meespelen, dienen hiervoor geen aanvraag te doen. Indien men voor dit gemengd voetbal als vrouw (meisje) een afwijking verkrijgt, mag men twee jaar jonger spelen.
 2. Het is ook mogelijk dat meisjes U17, U14, U12 en U10 een afwijking aanvragen voor de meisjescompetities U16, U13, U11 of U9.

  

Voetbal Vlaanderen wil binnen het gewestelijk jeugdvoetbal toelaten dat jeugdspeler(ster)s, tot en met de jeugdcategorie U17, een dispensatie mits specifieke reden (bijv. onvoldoende vaardig) kunnen verkrijgen om 1 jaar lager dan de reglementaire leeftijd mee te spelen.

De eerder tijdelijke reglementering werd na een leerrijke testperiode positief gestemd, waardoor ze nu definitief wordt in Vlaanderen voor toepassing binnen het gewestelijk jeugdvoetbal.

Aanvragen voor het eerste deel van de jeugdcompetitie (juli - december) kunnen gebeuren tot en met uiterlijk 15 oktober 2019 via onderstaande documenten:


 • Een clublijst in te vullen en te ondertekenen door de gerechtigde correspondent van de club die de dispensatie aanvraagt. Meerdere aparte lijsten kunnen worden ingestuurd.
 • Een dispensatiedocument per speler of speelster in te vullen en te versturen, getekend door de gerechtigde correspondent en de wettelijke vertegenwoordiger van speler / speelster.

 

Een aanvraag indienen kan per email aan administratie@voetbalvlaanderen.be of per brief aan Voetbal Vlaanderen, sporttechnisch secretariaat, Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.


LIDGELDEN 2024 - 2025:

 

 • Nieuw lid betaalt altijd 230 € (Jeugd / Seniors) - Voetbalspeeltuin 70€
 • Familieregel: Eerste familielid betaalt volledig lidgeld.
 • Vanaf het tweede familielid (zelfde adres) betaalt men voor elk bijkomend lid 20 € minder.
 • Indien het lidgeld NIET betaald is op 30/9/2024 mag de speler NIET meer spelen tot haar / zijn bijdrage vereffend is.
 • Betaling kan gebeuren via rekeningnummer: BE75 7554 7316 5851
 • Inschrijven - overzicht

 

AANSLUITINGSPROCEDURE:

 

 

MUTUALITEIT:

 

Leden kunnen via hun ziekenfonds terugbetaling van een gedeelte van de lidbijdrage bij Seja bekomen. De tussenkomst bedraagt 10€ (uitzonderlijk 15 of 20€). Formulieren kan je downloaden op de website van je ziekenfonds en laten aftekenen door een bestuurslid van de club.

 

SLUITINGSUREN CLUBLOKAAL:

 

 • Woensdag: 23:00 u
 • Donderdag: 23:00 u
 • Vrijdag: 24:00 u
 • Zaterdag: 19:30 u
 • Zondag: 21:00 u

 

KLEDINGLIJN SEJA (EXTERNE LINK BESCHIKBAAR):

 

Online bestellen mogelijk.

 

AFGELASTINGEN:

 

Te raadplegen via de website van Voetbal Vlaanderen. Beslissing mogelijk tot 3 uur voor aanvang wedstrijd.

 

VERZEKERINGEN:

 

Aangifteformulieren i.v.m. sportongeval kunnen gedownload worden van de website www.voetbalvlaanderen.be of te verkrijgen in het clublokaal. In het kader van de van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen leden voortaan zelf hun ongevalaangifte in te dienen alsook de verdere afhandeling ervan in eigen beheer te doen.

Contactgegevens verzekeringsmaatschappij: Arena n.v. - Nerviërslaan 85 (bus 2) – 1040 Brussel – 02/512.03.04

Contactpersoon binnen Seja: François De Leeuw – 0498/64.05.07 – francois.de.Leeuw@skynet.be

 

CLUBSPONSORING:

 

Keuze uit diverse mogelijkheden (zie sponsor pagina):

 

 • clubblad
 • matchbal
 • spandoek terrein + vermelding homepage
 • ploeguitrusting
 • matchsponsoring
 • categoriesponsoring jaarlijks tornooi

 

Info bij Johan Verheyen (0474/74.26.64) of via info@seja.be

 

DESAFFECTATIE - ONTSLAG DOOR CLUB (aanpassing 05/09/2022):

 

Administratie - Provinciaal Comité (Provinciaal Secretariaat Antwerpen)
Link: https://www.rbfa.be/nl/desaffectatie-door-de-club

Onderwerp : desaffectaties recreatief voetbalGELE EN RODE KAARTEN - SCHORSINGEN:

 

De registratie van gele kaarten gebeurt afzonderlijk en naargelang het geval voor de wedstrijden van het kampioenschap van eerste ploeg, veteranen, jeugd en reserven en van de beker van eerste ploegen en veteranen.

 

Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie waarschuwingen heeft opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van eerste ploegen (recreatief) of in wedstrijden van reserven, veteranen of jeugd.

 

De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap van de eerste ploeg, veteranen, reserven of jeugd waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft gekregen.

 

Wanneer de eerstvolgende wedstrijd afgelast wordt, wordt de schorsing automatisch overgedragen naar de eerste kampioenschapswedstrijd van de betreffende categorie die de betrokken ploeg speelt.