ETHISCHE COMMISSIE SEJA:

 

De volgende leden zitten de ethische commissie van Seja voor:


 • Dirk Maes
 • Gert De Bonte
 • Matthias Jacobs


LEEFTIJDSDISPENSATIE:

 

Naast de medische afwijking past Voetbal Vlaanderen sinds januari 2017 aanvullend nog een andere afwijking toe, met name de leeftijdsdispensatie om specifieke, andere dan medische redenen (bijv. onvoldoende vaardig) en dit enkel binnen het gewestelijk jeugdvoetbal.


Aanragen met betrekking tot leeftijdsdispensatie kunnen ingediend worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en / of de 2de ronde van de jeugdcompetitie.

Nieuw aangesloten spelers kunnen hun aanvraag indienen in de loop van dezelfde competitieperiode.

Hierdoor kunnen de betrokken spelers / speelsters één jaar lager dan de reglementaire leeftijd meespelen.

Deze afwijking is een toepassing van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport (24/09/2004). Het betreft het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist.

“Laatbloeiers, minder valide en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.”


Een aanvraag indienen kan enkel per email aan administratie@voetbalvlaanderen.be


Het document "Aanvraagformulier Leeftijdsdispensatie gewestelijk jeugdvoetbal" dient volledig en correct ingevuld te worden door de GC (François De Leeuw) van de club en ondertekend te worden door de GC van de club en de wettelijke vertegenwoordiger van de speler of speelster.


Benodigde documenten:


Alle aanvragen dienen te gebeuren met het document voor de heenronde seizoen 2019 - 2020.
De aanvraagperiode start vanaf 15 juni en loopt tot uiterlijk 15 oktober.


Enkele opmerkingen:


 • De GC van de club dient de reden van de dispensatie te vermelden op het aanvraagformulier.
 • De GC én de wettelijke vertegenwoordiger dienen het document te ondertekenen. Dit wil zeggen dat de wettelijke vertegenwoordiger akkoord moet zijn met de aanvraag. 
 • Indien een speler in het rood verschijnt op het wedstrijdblad, heeft hij geen geldig attest.
 • Indien het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen de aanvraag goedkeurt, dan wordt er automatisch een attest verstuurd naar de GC van de club via E-Kick Off.
 • Op het attest zal de begindatum en einddatum van geldigheid van attest vermeld staan. De attesten zijn maximum één seizoenshelft geldig.
 • Indien het sporttechnisch departement beperkingen oplegt, zullen deze ook op het attest vermeld staan.
 • De attesten moeten steeds voorhanden zijn bij de wedstrijden en getoond worden aan scheidsrechter en/of tegenpartij.
 • De goedkeuring komt niet te vervallen indien de speler één (of meerdere) wedstrijd(en) deelneemt bij een team van dezelfde leeftijd of oudere leeftijd.
  Indien een U8 speler bijvoorbeeld een attest heeft om bij de U7 aan wedstrijden deel te nemen, dan komt deze goedkeuring niet te vervallen indien hij/zij aan wedstrijden deelneemt bij U8 of bij U9.
 • De officiële jeugdcategorie dient niet opgegeven te worden. Op basis van het lidnummer en de geboortedatum wordt dit automatisch berekend. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. De speler zal bij goedkeuring dan ook één jaar lager dan de reglementaire leeftijd kunnen meespelen.
 • Let wel, het geeft geen goedkeuring om in een lagere categorie te spelen. Daarom volgend voorbeeld om dit te verduidelijken:
 • Een speler heeft de leeftijd van een tweedejaars U17. Een goedgekeurde leeftijdsdispensatie geeft de mogelijkheid om 1 jaar lager mee te spelen, namelijk U16. De speler krijgt dus geen goedkeuring om bij de U15 categorie mee te spelen. 
  Indien de speler de leeftijd heeft van een eerstejaars U17 (=U16), dan kan hij / zij goedkeuring krijgen om bij een U15 categorie mee te spelen.
 • Indien het om een vrouw (meisje) gaat, dient er ook aangegeven te worden of zij in een vrouwencompetitie of een gemengde competitie aantreedt. De reglementering hierover is immers verschillend. We verwijzen graag naar Artikel B1009 21 en 22, maar kunnen samenvattend meegeven:


 1. Vrouwen (meisjes) die door deze reglementering in het gemengd voetbal, automatisch één jaar, in sommige categorieën twee jaar lager dan de reglementaire leeftijd mogen meespelen, dienen hiervoor geen aanvraag te doen. Indien men voor dit gemengd voetbal als vrouw (meisje) een afwijking verkrijgt, mag men twee jaar jonger spelen.
 2. Het is ook mogelijk dat meisjes U17, U14, U12 en U10 een afwijking aanvragen voor de meisjescompetities U16, U13, U11 of U9.

  

Voetbal Vlaanderen wil binnen het gewestelijk jeugdvoetbal toelaten dat jeugdspeler(ster)s, tot en met de jeugdcategorie U17, een dispensatie mits specifieke reden (bijv. onvoldoende vaardig) kunnen verkrijgen om 1 jaar lager dan de reglementaire leeftijd mee te spelen.

De eerder tijdelijke reglementering werd na een leerrijke testperiode positief gestemd, waardoor ze nu definitief wordt in Vlaanderen voor toepassing binnen het gewestelijk jeugdvoetbal.

Aanvragen voor het eerste deel van de jeugdcompetitie (juli - december) kunnen gebeuren tot en met uiterlijk 15 oktober 2019 via onderstaande documenten:


 • Een clublijst in te vullen en te ondertekenen door de gerechtigde correspondent van de club die de dispensatie aanvraagt. Meerdere aparte lijsten kunnen worden ingestuurd.
 • Een dispensatiedocument per speler of speelster in te vullen en te versturen, getekend door de gerechtigde correspondent en de wettelijke vertegenwoordiger van speler / speelster.

 

Een aanvraag indienen kan per email aan administratie@voetbalvlaanderen.be of per brief aan Voetbal Vlaanderen, sporttechnisch secretariaat, Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.


LIDGELDEN:

 

 • Nieuw lid betaalt altijd 170 € (Jeugd / Seniors) - Voetbalspeeltuin 50€
 • Jeugdspelers ontvangen een Seja regenvest inbegrepen in het lidgeld.
 • Familieregel: Eerste familielid betaalt volledig lidgeld.
 • Vanaf het tweede familielid (zelfde adres) betaalt men voor elk bijkomend lid 20 € minder.
 • Indien het lidgeld NIET betaald is op 30/9/2020 mag de speler NIET meer spelen tot haar / zijn bijdrage vereffend is.
 • Betaling kan gebeuren via rekeningnummer: BE22 3634 3852 8047
 • Inschrijven - overzicht

 

AANSLUITINGSPROCEDURE:

 

Aansluiting gebeurt via het digitaal systeem KICKOFF. Een speler is speelgerechtigd na 24 uur.

 

 • Spelers ouder dan 18 jaar: identiteitskaart van de speler + GSM nummer van de speler (identificatie gebeurt via sms met code)
 • Spelers jonger dan 18 jaar: identiteitskaart van de speler (+ 12 jaar) of kids ID (- 12 jaar), identiteitskaart van één van de ouders + GSM nummer van diezelfde ouder (identificatie gebeurt via sms met code)
 • Niet-Belgen: verblijfsdocument met chip ofwel manuele ingave + GSM nummer van de betrokkene of ouder (speler is pas speelgerechtigd na 7 dagen)

 

MUTUALITEIT:

 

Leden kunnen via hun ziekenfonds terugbetaling van een gedeelte van de lidbijdrage bij Seja bekomen. De tussenkomst varieert tussen 15 en 30€. Formulieren kan je downloaden op de website van je ziekenfonds en laten aftekenen door een bestuurslid van de club.

 

SLUITINGSUREN CLUBLOKAAL:

 

 • Woensdag: 23:00 u
 • Donderdag: 23:00 u
 • Vrijdag: 24:00 u
 • Zaterdag: 19:30 u
 • Zondag: 21:00 u

 

KLEDINGLIJN SEJA:

 

Online bestellen kan terug vanaf 1 juli 2021. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief van april 2021 of op de nieuws pagina van de Seja website. Profiteer binnenkort van interessante prijzen en kortingen!

 

AFGELASTINGEN:

 

Te raadplegen via de website van Voetbal Vlaanderen. Bij jeugd, reserven en veteranen beslissing steeds voor vrijdag 12:00 u. Wat eerste ploegen betreft uiterlijk zaterdag om 12:00 u.

 

VERZEKERINGEN:

 

Aangifteformulieren i.v.m. sportongeval kunnen gedownload worden van de website www.voetbalvlaanderen.be of te verkrijgen in het clublokaal. In het kader van de van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen leden voortaan zelf hun ongevalaangifte in te dienen alsook de verdere afhandeling ervan in eigen beheer te doen.

Contactgegevens verzekeringsmaatschappij: Arena n.v. - Nerviërslaan 85 (bus 2) – 1040 Brussel – 02/512.03.04

Contactpersoon binnen Seja: François De Leeuw – 0498/64.05.07 – francois.de.Leeuw@skynet.be

 

CLUBSPONSORING:

 

Keuze uit diverse mogelijkheden:

 

 • clubblad
 • matchbal
 • spandoek terrein + vermelding homepage
 • ploeguitrusting
 • matchsponsoring
 • categoriesponsoring jaarlijks tornooi

 

Info bij Johan Verheyen (0474/74.26.64) of via info@seja.be

 

DESAFFECTATIE - ONTSLAG DOOR CLUB (aanpassing 11/09/2020):

 

Administratie - Provinciaal Comité (Provinciaal Secretariaat Antwerpen)
Datum : 11/09/2020 11:28:29
Onderwerp : reglementswijziging desaffectaties recreatief voetbal


Sinds seizoen 2020 - 2021 is de periode van desaffectaties in het rereatief voetbal gewijzigd. Voortaan loopt die gelijk met het competitief voetbal en kan je desaffecteren van 1 september tot 30 juni.
In het bondsreglement staat hierover artikel B4.30:
"1.6.3 Desaffectatie van de amateur op initiatief van de club
Indien de club heeft besloten het lidmaatschap van een bij haar aangesloten amateur te beëindigen, betekent zij haar beslissing aan de KBVB volgens de wijze die de KBVB voorziet.
Deze betekening gebeurt via het toepasselijke digitale platform, behalve in de maanden juli en augustus."
Tot gisteren was er een informaticaprobleem met de desaffectaties, maar van nu af aan is ook ons informaticasysteem aangepast aan de reglementswijziging. Alle clubs kunnen vanaf heden leden desaffecteren op de recreatieve rol in de daarvoor voorziene periode.


 • Competitief (jeugd): enkel in periode 01/09 tot en met 30/06
 • Recreatief (senioren / reserven / veteranen): enkel in periode 01/09 tot en met 30/06
 • Aansluiting onbeperkt (vrije speler)

 

Meer info op www.voetbalvlaanderen.be


GELE EN RODE KAARTEN - SCHORSINGEN:

 

De registratie van gele kaarten gebeurt afzonderlijk en naargelang het geval voor de wedstrijden van het kampioenschap van eerste ploeg, veteranen, jeugd en reserven en van de beker van eerste ploegen en veteranen.

 

Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie waarschuwingen heeft opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van eerste ploegen (recreatief) of in wedstrijden van reserven, veteranen of jeugd.

 

De schorsing slaat op de eerstvolgende wedstrijd van het kampioenschap van de eerste ploeg, veteranen, reserven of jeugd waarin de speler zijn derde gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft gekregen.

 

Wanneer de eerstvolgende wedstrijd afgelast wordt, wordt de schorsing automatisch overgedragen naar de eerste kampioenschapswedstrijd van de betreffende categorie die de betrokken ploeg speelt.