INTERN REGLEMENT:

 

 • verwittigt zelf of hij / zij al of niet kan spelen of aanwezig zijn op training (niet verwittigen = aanwezig zijn)
 • neemt zoveel mogelijk deel aan de trainingen
 • komt op tijd naar de trainingen (trainer begint op afgesproken uur)
 • komt op tijd naar de wedstrijden:
 • jeugd = 45 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig
 • senioren = 60 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig
 • bij ontbreken van identiteitskaart betaalt de speler de boete van het verbond aan de begeleiders: 5 euro
 • iedereen betaalt lidgeld tijdig aan begeleider of via overschrijving
 • komt niet met voetbalschoenen in het clublokaal
 • maakt voetbalschoenen buiten proper, niet in de kleedkamer
 • neemt een douche na de wedstrijd
 • helpt bij het kuisen van de kleedkamers (1x tot 2x per seizoen volgens beurtrol)
 • draagt zorg voor zijn / haar spelersuitrusting
 • draagt zorg voor infrastructuur (kleedkamers, kantine, sportmateriaal, toiletten)
 • houdt alles rein en proper (er zijn voldoende vuilbakken)
 • is sportief t.o.v. tegenstrever, scheidsrechter en begeleiders
 • heeft respect voor trainers en begeleiders
 • nuttigt onder 16 jaar geen alcohol
 • doet 1x tot 2x per jaar volgens beurtrol mee aan toogdienst (of ouders bij de jeugd)
 • neemt zoveel mogelijk deel aan de clubactiviteiten
 • rookt niet in de kantine

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG / GDPR):

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. Kon. Seja F.C. draagt zorg voor een correcte verwerking, naar de richtlijn van de AVG.

Persoonsgegevens met betrekking tot de identiteits- en contactgegevens van het lid worden uitsluitend verzameld voor het organiseren van de activiteiten van de club. Deze gegevens zullen via het intranet van Voetbal Vlaanderen (e-kickoff) gedeeld worden met Voetbal Vlaanderen. Dit om hen in staat te stellen de competitie te organiseren. Deze gegevens worden door Kon. Seja F.C. dan ook alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de goede werking van de club.

Elk lid kan op ieder moment door middel van een verzoek via info@seja.be vragen om zijn gegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen in de clubbestanden. Verzoeken tot inzage, aanpassing en / of verwijdering uit de bestanden van Voetbal Vlaanderen dienen te gebeuren via email aan privacy@footbel.be.

In hetzelfde kader werd aan onze leden toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s met hun afbeelding als illustratie in publicaties in het clubblad, folders en / of website. Volgens art. 10 & 12 van de privacywetgeving hebben leden ten allen tijde het recht op toegang, verbetering of verzet wanneer het gaat om hun persoonsgegevens. Dit kan door middel van een email aan info@seja.be.