SPORTONGEVAL:

 

Jammer genoeg kan je niet sporten zonder dat er af en toe een kwetsuur de kop opsteekt. Daarom vind je hieronder de procedure wat je juist moet doen om administratief in orde te zijn en je dus zo snel mogelijk uw centjes van de verzekering kan ontvangen: 

 

Bij een sportongeval moet er zo vlug mogelijk een aangifte van sportongeval ingediend worden. Bij een ernstig ongeval open je naast een dossier bij Arena, best ook een dossier via je eigen hospitalisatieverzekering. Vaak werken beide polissen aanvullend. 

Aangeven van een sportongeval kan aan de hand van het daartoe voorziene formulier dat je kan bekomen op de club of kan downloaden van de website www.voetbalvlaanderen.be.Vul op het formulier alle velden in die je kan invullen. Vergeet zeker ook niet om het geneeskundig attest door de behandelende arts te laten invullen. Neem een kopie van het volledig formulier vooraleer je het aan Voetbal Vlaanderen bezorgt.

 

Na indiening van het aangifteformulier en behandeling door Voetbal Vlaanderen ontvang je van Arena enkele weken na het sportongeval een schrijven. Hierin wordt het dossiernummer meegedeeld en het verdere verloop van de procedure toegelicht. Er zit ook een geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting bij dat je moet indienen van zodra de dokter je groen licht heeft gegeven om opnieuw te sporten. Alle bewijsstukken van de mutualiteit en van eventuele ziekenhuiskosten moeten bijgehouden worden tot je van Arena dit bericht krijgt met vermelding van het dossiernummer. Vermeld vanaf dan ook steeds het dossiernummer in alle communicaties die je verstuurt naar Arena. 

Het belang van het geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting is essentieel. Vanaf de datum die de dokter vermeld heeft op het formulier, ben je terug verzekerd om te sporten. 

 

Opgelet: als er bijvoorbeeld nog kine-behandelingen gepland zijn na de datum dat de dokter groen licht heeft gegeven om terug te sporten, dan worden deze niet meer terugbetaald, omdat een getuigschrift van herstel en werkhervatting net impliceert dat op die datum het dossier mag afgesloten worden. 

 

Nuttige adressen : 

 

  • Verzekeringsmaatschappij Arena: Brand Whitlocklaan 165 – 1200 Brussel – 02/512.03.04 
  • Contactpersoon verzekeringsdossiers binnen Seja: François De Leeuw – 0498/64.05.07 – francois.de.Leeuw@skynet.be